Obligatorisk ventilationskontroll - OVK Uppsala

Vad innebär en obligatorisk ventilationskontroll?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad procedur för att
säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet fungerar optimalt. Över
hela Sverige, är det obligatoriskt för fastighetsägare att genomföra
regelbundna OVK-inspektioner för att säkerställa god inomhusluftkvalitet.

Syftet med OVK

Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att inomhusluften är hälsosam att andas. Genom att regelbundet inspektera och underhålla ventilationen kan man minimera risken för fukt- och mögelskador samt säkerställa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö för de boende eller arbetande i fastigheten.

Hur går en ventilationskontroll till?

Under en ventilationskontroll genomförs en noggrann undersökning av ventilationssystemet av våra certifierade tekniker. De kontrollerar bland annat luftflöden, luftkvalitet, samt att ventilationssystemet är korrekt dimensionerat och placerat. Eventuella brister eller felaktigheter noteras och åtgärdas för att säkerställa optimal funktion och hälsosam
inomhusmiljö.

Hur ofta behövs en ventilationsbesiktning?

Enligt lag ska en OVK genomföras med ett intervall på mellan 3 alt. 6 år. Beroende på vilket typ av system det är och vilken verksamhet som bedrivs. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK utförs i rätt tid och att eventuella brister åtgärdas för att upprätthålla en god inomhusmiljö.

Luftbehandling i Uppsala:
För en friskare inomhusmiljö