Välkommen till VVE Teknik i Uppsala

Vi är din expert gällande ventilation, sanitet, kyla & energi

Välkommen till VVE Teknik i Uppsala

Vi är din expert gällande ventilation, sanitet, kyla & energi

Vi är en säker och certifierad partner

VVE Teknik - Ventilation, sanitet, kyla & energi

Välkomna till VVE Teknik AB i Uppsala – din expert gällande ventilation, sanitet, kyla & energi! Vi tar ditt projekt från idé till färdigt system. Våra kunniga tekniker har erfarenheten som krävs oavsett om du behöver hjälp med installation av ventilation, ventilationskontroll, service eller en energideklaration. Vi bistår också med drift och underhåll av VVS och kylinstallationer, radonutredningar samt projektering.

Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster inom bygg och renovering, inklusive arkitektur och design, konstruktion, elektricitet, VVS och måleri. Vårt team av professionella och kunniga hantverkare och entreprenörer garanterar att ditt projekt utförs med högsta kvalitet och precision.

Våra tjänster

Projektering

Drift och underhåll

Entreprenad-
besiktningar

Injustering och kontroll

Din expert inom ventilation, sanitet, kyla & energi

Vår stora styrka är vår bredd, kunskap, hög tillgänglighet och service. Vi jobbar mycket med miljö och energi, viket för oss i regel är samma sak. Med våra kunder har vi har olika former av drift- och underhållsavtal. Dessa skräddarsyr vi ofta efter varje kunds behov och förutsättningar. När man regelbundet sköter om fastigheter och många gånger gjort det under lång tid får man stor kunskap om dem. Det innebär att vi ofta upptäcker behov av modernisering. Då utreder vi både de ekonomiska och de tekniska förutsättningarna och föreslår lösningar. Inte sällan får vi även ofta uppdraget att genomföra de åtgärder vi föreslår

VVE Teknik - Vi arbetar långsiktigt

Vi strävar alltid efter långvariga kundrelationer och vi menar att de åtgärder vi föreslår och installerar ska kunden mer än väl tjäna in. Det ska vara lönsamt att anlita oss. Idag sköter vi omkring 85-tal fastigheter med serviceavtal. Bland våra kunder finns Uppsala kommun, Vattenfall, bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsbolag. Vi arbetar både i bostäder och i kommersiella lokaler. Vår verksamhet bygger på kompetens, hög service och förtroende hos kunderna. Vi märker att vi svarar upp mot detta. Vi har duktigt folk och är uppskattade för det vi gör.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten som är lönsamma för våra kunder