Kvalitet & miljö

Vi arbetar med att ge våra kunder det de har rätt att få.

  • Vi upprättar handlingar som ger den kvalitet kunden har önskat, med energi och miljö som de viktigaste parametrar avseende systemlösningar och materialval.
  • Vi besiktar efter de handlingar som upprättas och ger våra kunder tips om hur de kan göra för att få ännu bättre funktion.
  • Vi följer förändringar i lagar och förordningar fortlöpande. Vi följer alla bestämmelser som gäller kylmedelshantering.
  • Vi vill genom vår kompetens med vårt miljö- och kvalitetsarbete bidra till en hållbar utveckling av vår jord.
Meny
× Stäng