Ackreditering

VVE-Teknik AB är ackrediterat som kontrollorgan typ C enligt den internationella standarden ISO/IEC 17020.

 

Ackrediteringen innebär att VVE-Teknik AB innehar erforderlig teknisk kompetens inom följande områden:

  • Provning med över- och undertryck, trycksättning med gas, trycknivå 50 bar, enligt AFS 2006:8
Meny
× Stäng