Installationer

Bra driftekonomi och ett bra inomhusklimat vill alla ha.

 

Därför anlitas VVE-Teknik för att projektera och installera luftbehandlingsanläggningar inom alla typer av fastigheter.

 

Installation av kyla och värmepumpar är också något vi kan erbjuda våra kunder.

 

Företaget är certifierat av Incert enligt kommissionens förordning (EG) nr 303/2008, Kategori I, för kontroll och ingrepp i köldmediesystem i enligthet med köldmedieförodning SFS 2007:846 och SFS 2009:382.

 

Vi utför även trycksättning med gas upp till 50 Bar, enligt AFS 2006:8.

 

Kontaktperson för installationer:
Jan Rosén, tfn. 070-290 86 43

Meny
× Stäng