Installation – ventilation

Installation av ventilation i Uppsala med omnejd

VVE Teknik AB i Uppsala hjälper dig både att få till en bra driftekonomi och ett och gott inomhusklimat. Därför anlitas vi för att projektera och installera luftbehandlingsanläggningar inom alla typer av fastigheter. Installation av kyla och värmepumpar är också något vi kan erbjuda våra kunder.

Certifierade för installation

Företaget är certifierat av Incert enligt kommissionens förordning (EG) nr 303/2008, Kategori I, för kontroll och ingrepp i köldmediesystem i enlighet med köldmedieförodning SFS 2007:846 och SFS 2009:382. Vi utför även trycksättning med gas upp till 50 Bar, enligt AFS 2006:8.

Kontakt för installation inom ventilation:

Jan Rosén, tfn. 070-290 86 43

Meny
× Stäng