Energideklarationer

Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985)

 

Enligt lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:985) ska den som äger en byggnad se till att det för byggnaden alltid finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

 

VVE-Teknik AB är ackrediterat kontrollorgan hos Swedac och har en certifierad energiexpert.

 

Vilka byggnader

  • Byggnader med nyttjanderätt (t ex bostadsrätt, hyresrätt)
  • •Specialbyggnader med större area än 1.000 m² (t ex simhallar, skolor)
  • Byggnader som säljs (t ex villor)
  • Nya byggnader

 

Om du vill ha hjälp med detta, kontakta vår energiexpert William Rydén, Tfn. 018-15 51 00 eller via e-post.

 

Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida

 

 

Steg för steg

 

Så här ser händelseflödet ut för energideklarationer:

 

1. Offert & avtal
Vi tar fram en offert som sedan leder till avtal.

 

2. Insamling av underlag
Vi använder oss av ett formulär för att samla in den information som behövs till energideklarationen.

 

3. Bearbetning
Vår energiexpert analyserar er byggnad och jämför den med liknande byggnader.

 

4. Besiktning (eventuellt)
En hög energianvändning vid jämförelse med liknande byggnader, eller komplexa installationer, gör att besiktning krävs.

 

5. Utfärdande av energideklaration samt inrapportering

 

6. Leverans av energideklaration

 

Meny
× Stäng