Affärsområden

I vår kärnverksamhet ingår följande:

  • Entreprenadbesiktningar i nyproduktion och ombyggnation av fastigheter
  • Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK
  • CE-märkning
  • Energideklarationer
  • Drift och underhåll av VVS och kylinstallationer i fastigheter
  • Projektering av värme, sanitet, luftbehandling, styr och regler samt kyla
  • Totalentreprenader från idé till färdiga system
  • Kontroll av återsugningsskydd
  • Radonutredningar och åtgärder
Meny
× Stäng