Affärsområden

I vår kärnverksamhet ingår följande:

 • Entreprenadbesiktningar i nyproduktion och ombyggnation av fastigheter
 • Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK
 • CE-märkning
 • Energideklarationer
 • Kontrollansvarig KA
 • Drift och underhåll av VVS och kylinstallationer i fastigheter
 • Tryckprovning med gas
 • Projektering av värme, sanitet, luftbehandling, styr och regler samt kyla
 • Totalentreprenader från idé till färdiga system
 • Kontroll av återsugningsskydd
 • Radonutredningar och åtgärder
Meny
× Stäng